Boće
Typography

distrinkt-brckoNakon što je dr. Dragan Pajić podnio neopozivu ostavku na mjesto gradonačelnika Brčko distrikta BiH održana je 19. izvanredna sjednica Skupštine Brčko distrikta BiH na kojoj je jednoglasno prihvaćen prestanak mandata gradonačelnika Pajića.

Jedini prijedlog za novog gradonačelnika iznio je predsjednik zastupničkog kluba Stranke nezavisnih socijaldemokrata Ljubiša Lukić, koji je predložio na ovu funkciju zastupnika ove stranke prof. dr Miroslava Gavrića koji je dobio podršku većine zastupnika u Skupštini Brčko distrikta BiH. Od 30 nazočnih zastupnika 22 su dala glas za Gavrića, a 8 zastupnika, pripadnika Socijaldemokratske partije, je bilo protiv.


Iznoseći svoj program rada, novoizabrani gradonačelnik Gavrić je istakao da će se u budućem radu rukovoditi Postizbornim političkim sporazumom „Za bolji Brčko distrikt“ kojim su precizirani ciljevi razvitka ove lokalne zajednice i Strategijom razvitka Brčko distrikta. On je naglasio da će glavni zadatak ranije uspostavljene koncentracijske vlasti biti pronalaženje zajedničkog jezika i realizacija planiranih aktivnosti koje će Brčko vratiti na mjesto koje je i zauzimalo u Bosni i Hercegovini kao primjer tolerancije i napretka. Gavrić je rekao da mu mnogo znači što je dobio veliku potporu, te izrazio nadu da glasovi koji su bili protiv neće narušiti koncept buduće suradnje na realizaciji Postizbornog sporazuma, koga su potpisale sve stranke.


Na sjednici Skupštine na kojoj je izabran novi gradonačelnik Brčko distrikta BiH bio je nazočan i supervizor Roderick Moor, koji je čestitao dr Gavriću i svim političkim strankama koje su doprinijele da se kriza u Brčko distriktu, koja je predugo trajala, okonča. On je istakao da je kriza riješena na način da je dan doprinos političkoj stabilnosti i vladavini prava u ovoj lokalnoj zajednici. Supervizor Moor je izrazio nadu da će se novi gradonačelnik, kao što je iznio i u svom ekspozeu, energično uhvatiti u koštac sa gorućim problemima koji opterećuju distrikt, kao i da će revnosno raditi na ekonomskom planu, na iskorjenjivanju korupcije, kao i na osiguranju prava svim građanima Brčko distrikta BiH da izađu na predstojeće lokalne izbore. On je, također, istakao da dosadašnji gradonačelnik Dragan Pajić može biti ponosan na rezultate koje je ostvario u svom mandatu.