Domaljevac
Typography

EU Program za oporavak od poplava (CIVIL SOCIETY FLOOD RECOVERY ASSISTANCE PROGRAMME 2014), će kroz komponentu Programa podrške za mala preduzeća/porodične farme dodijeliti bespovratnu pomoć malim preduzećima/porodičnim farmama, koja su pretrpila materijalnu štetu od poplava 2014. godine, sa ciljem oporavka njihove ekonomske situacije u odabranim općinama (Domaljevac-Šamac, Vukosavlje i Šamac).

 

program podrske1 900Udruženje  „NEZAVISNI BIRO ZA RAZVOJ“ (NBR) u saradnji  sa navedenim općinama raspisalo je JAVNI POZIV malim preduzećima / porodičnim farmama sa područja općine Domaljevac-Šamac, opštine Vukosavlje i opštine Šamac za dodjelu materijalne pomoći za oporavak od poplava iz 2014. godine

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za izradu poslovnih planova za saniranje posljedica poplava i revitalizaciju malih preduzeća/porodičnih farmi kroz dodjelu materijalne i mentorske podrške.
Kriterij za definiranje tačnog iznosa finansijske pomoći je poslovni plan/kalkulacija za obnovu rada od strane korisnika. Svaki poslovni plan će biti predmet bodovanja po utvrđenim kriterijima.

program podrske2 900

Ukupna raspoloživa sredstva za dodjelu materijane pomoći su 60.000,00 € (eura).
Minimalan broj krajnjih korisnika je 10 (deset) po svakoj navedenoj općini.
Pravo prijave na Javni poziv imaju preduzeća/obiteljska poljoprivredna gazdinstva koja zapošljavaju maksimalno 5 (pet) radnika.

Javni poziv sa jasnim uslovima, kriterijima i obrascima za prijavu je obljavljen 24.01.2017 na oglasnim tablama i zvaničnim web stranicama općina, i to:

program podrske 900

Opština Šamac
Web: http://www.opstinasamac.org
Adresa: Kralja Aleksandra I Karađorđevića 4, 76230 Šamac
Informacije neophodne za učešće na Javnom pozivu mogu se dobiti i u Opštini Šamac, kod gospodina Velimira Maslića, na broj telefona: 054/621-000

Opština Vukosavlje
Web: http://vukosavlje.gov.ba
Adresa: Muse Ćazima Ćatića 163, 77 470 Vukosavlje
Informacije neophodne za učešće na Javnom pozivu mogu se dobiti i u Opštini Vukosavlje, kod gospodina Zekerijaha Bahića, na broj telefona: 053/707-704

Općina Domaljevac-Šamac
Web: http://www.domaljevac.ba
Adresa: Posavskih branitelja 148, 76233 Domaljevac
Informacije neophodne za učešće na Javnom pozivu mogu se dobiti i u Općini Domaljevac-Šamac, kod gospodina Luke Lucića, na broj telefona 031/716-614.

Rok za dostavu prijava je 10.02.2017. godine.

NEZAVISNI BIRO ZA RAZVOJ
Independent Office for Development
VI bataljona b.b., Gradačac
Tarevci b.b. (Poslovni inkubator), Modriča
Phone/fax:  +387 53  810 - 952
Phone:      +387 53 820 - 515program podrske 960