13
Wed, Nov
16 New Articles

Općinsko vijeće Odžak
Typography

senad ahmetovic ODŽAK - Dana 24.10.2013. godine, održana je 7. sjednica Općinskog odbora  SBB Odžak, na kojoj je kao najvažnija tačka dnevnog reda  razmatran predloženi okvirni plan Nacrta proračuna Općine Odžak za 2014. godinu. 

Ispred SBB Odžak, na čelu sa predsjednicom OO SBB Odžak, Ervinom Podgorić i vijećnikom gosp. Senadom Ahmetovićem u cilju poboljšanja budućeg okvirnog plana za Nacrt proračuna predloženo je 5 projekata koje bi predlagač trebao detaljnije razraditi i uvrstiti u konačnu verziju proračuna  za 2014 godinu:

1. Plan racionalizacije broja uposlenih u općinskom organu uprave, javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji  je osnivač Općina Odžak;

2. Program poboljšanja poslovnog ambijenta i otvaranje perspektiva za nove investicije i zapošljavanje u realnom sektoru  i to:

- asistencija postojećim poslovnim subjektima i malim privrednicima u rješavanju poslovnih problema sa svim nivoima vlasti
- investiranje u infrastrukturu poslovne zone
- izrada stimulativnih kriterija za dodjelu lokacija investitorima u realnom sektoru  (prema vrsti djelatnosti, visini investicija, broj novouposlenih i druge  mjere kojima se konkretizira brzo administrativno rješavanje na jednom mjestu u jednom danu  i sta nudi općina budućim investitorima direktno budući prikaz na uspjesnom pokaznom primjeru );

3. Plan razvoja poljoprivredne proizvodnje sa posebnim akcentom na razvoj otkupnih, skladišnih, prerađivačkih i distributivnih kapaciteta;

4. Program pomoći socijalno najugroženijoj grupaciji građana Općine Odžak.
5.Plan ukidanja  naknada  za sve komisije, sva Upravna vijeća javnih ustanova i svih Nadzornih odbora javnih preduzeća u vlasnišstvu općine Odžak!

Senad Ahmetović, vijećnik SBB-a  je ovom prilikom naglasio da će SBB Odžak podržati konačnu verziju proračuna  Općine Odžak  za 2014. godinu, ako navedeni predloženi projekti budu u što većem obimu ukomponirani u budući proračun, a isti budu prihvaćceni kroz javne rasprave i na vrijeme budu usvojeni kako bi se mogli sprovesti u djelo.

Ervina Podgorić, predsjednica OO  SBB Odžak  imala je pitanje i kratak osvrt sa 2013-te za 2014. godinu:

„Iako se radi o okvirnoj budućoj formi proračuna, dakle o njegovom budućem Nacrtu koji još uvijek budući da nema  detaljan prikaz, ipak bih postavila jedno konkretno pitanje, a osnovu sam potražila kod svih studenata koji nemaju stipendiju i nemaju mogućnost da odrade pripravnički staž. Može li se to ugraditi okvirni plan i program  za mlade u 2014. godini i rješiti Komunalnu naknadu na način da ce se uskladiti što prije o odnosu na kanton i to sa prikladnom najvišom pojedinačnom visinom iste.                                                                                                               
Ukoliko se ovi projekti ne nađu unutar proračuna u konačnici, tad spomenuti budući Nacrt neće imati valjan razlog za konkretnu pohvalu, a ovo je pokazivanje dobre volje za suradnju svih stranaka za bolje sutra i prvi pokušaj komunikacije da bi se na vrijeme pripremio zajednički rad i time građane, NVO i udruzenja postičemo da sami sebi pomognu, kroz sugestije na kreiranju buduceg proračuna demokratskim putem“, naglasila je Ervina Podgorić.

Predsjednica OO SBB Odžak,  Ervina Podgorić.
Vijećnik ispred Saveza za bolju budućnost u OV Odžak, Senad Ahmetović