Orašje
Typography

Međudržavni pogranični projekt pod imenom “Investin Lipik, Orašje & Garešnica” - “Investin LOG”, koji financira Europska unija s 85% sredstava, poziva zapravo na investiranje u ta tri grada u BiH i RH. Ukupna vrijednost projekta je 731.906,95 eura. Općina Orašje, kao njegov nositelj, i partneri Grad Lipik te Poduzetnički centar Garešnica sufinanciraju taj projekt u iznosu od 15% (109.786,06 eura).

Provedba projekta počela je 1. srpnja ove godine, a ukupno bi trebao trajati 28 mjeseci.

Održan je i prvi sastanak Zajedničkog upravljačkog tima za provedbu u prostorijama Gradske uprave Garešnice. Detaljno su prezentirane sve projektne aktivnosti, usuglašena metodologija upravljanja projektom, potvrđene su uloge i obveze svih partnera, dogovoren način komunikacije te je i formalno uspostavljen Zajednički upravljački tim za provedbu projekta. - Teritorijalna suradnja jedan je od ključnih ciljeva kohezijske politike i upravo su zato projekti prekogranične suradnje vrlo važni te imaju jako veliki potencijal.

medjunarodni potencijal

U ovom programskom razdoblju čak je 10 puta više sredstava nego u prošlom i to se mora kvalitetno iskoristiti - kazala je o tom projektu ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac. Projekt “Investin Lipik, Orašje & Garešnica” - “Investin LOG” provodi se u okviru programa Interreg IPA prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2014. - 2020.

Opći cilj projekta je doprinijeti održivom gospodarskom razvoju i povećanju zaposlenosti stvaranjem učinkovitog poduzetničkog ekosustava u prekograničnom partnerskom području (Orašje, Garešnica, Lipik), a njegovi su specifični ciljevi unapređenje strukture i kvalitete poslovnih usluga u poduzetničkim potpornim institucijama prekograničnoga partnerskog područja i povećanje konkurentnosti i rasta MSP-a u prekograničnom partnerskom području.

Projekt “Investin LOG”, uz obuke, sastanke, međudržavnu suradnju i razmjenu iskustava, omogućit će općini Orašje, između ostalog, dovršetak opremanja i izgradnje zgrade Centra za poduzetništvo, informatičku opremu, dizajniranje, konstrukciju i instalaciju billboarda za Poduzetničku zonu, kao i jednog digitalnog billboarda.

Za Posavinu.org piše Nada Koturić