Domaljevac
Typography

njegovateljU općinskom poglavarstvu u Domaljevacu pod predsjedanjem predsjednika Općinskog vijeća Maria Ćoškovića održan je kolegij Općinskog vijeća. Uz predstavnike klubova vijećnika, radu kolegija nazočio je i općinski načelnik Željko Josić.

Na kolegiju se raspravljalo o temama koje će biti delegirane na raspravu lokalnom predstavničkom tijelu koje će održati sjednicu u srijedu, 14. svibnja 2014. godine.

Središnje mjesto u raspravi općinskih vijećnika imat će Elaborat o opravdanosti utemeljenja ustanove za skrb starih osoba u Domaljevcu. Uz pomoć stručnih osoba, nositelj izrade elaborata je općinski centar za socijalnu skrb.

Elaborat razrađuje opravdanosti i mogućnost uspostave institucionaliziranog oblika skrbi za stare osobe, a konačni stav o opravdanosti utemeljenja ovakve ustanove donijet će Općinsko vijeće na svojoj dolazećoj sjednici.

Kolegij je također utvrdio da će se na sjednici vijeća raspravljati o izvješćima o radu općinskog načelnika i općinskih službi za 2013. i planovima rada za 2014. godinu te o izvješću o izvršenju prošlogodišnjeg općinskog proračuna.

Preuzeto s republikainfo.com