Vidim, odlaziš u crkvu. Ne zanima me što ćeš u njoj raditi, iako mislim da ćeš se pomoliti. Nimalo ne marim zato hoćeš li stajati ispred oltara ili tamo kod vrata, hoćeš li moliti sjedeći ili klečeći, pognute glave i zatvorenih očiju…
ili ćeš buljiti u sliku na oltaru, udarati se u prsa, micati usnicama, šaptati riječi molitve i prebirati među prstima zrnca svete krunice…

Bila jednom jedna vrlo bolesna djevojka. Bila je član crkve. Jednoga dana je pala u zanos i dok je bila u tom stanju sanjala je da je umrla i stajala pred anđelom Gabrielom pred vratima Neba, dok je anđeo prelistavao stranice Knjige Života.

doktorLiječnik je ušao u bolnicu u žurbi, nakon što je pozvan na hitnu operaciju. U žurbi se presvukao i otišao izravno na kirurgiju. Tamo je naišao na muškarca koji je nestrpljivo hodao gore dolje hodnikom... čekajući liječnika.

brak1Brighton, srpanj, 1991. Ulazim u elitni hotel. Rastem od radosti i ponosa. Ovo je stvarno elitni Brighton, ovo je elitni hotel, a ovo sam ja! Sudjelujem na Obiteljskom kongresu na koji sam, kao izvjestiteljica „Veritasa“ pozvana zauzimanjem vlč. Majstorovića iz Slavonskog Broda i gospodina Marija Živkovića iz Zagreba.

More Articles ...