Koraće
Typography

koraceŽupa Koraće nalazi se u blizini Bosanskog Broda, s lijeve strane Ukrine pri samom njezinu utoku u Savu. Koraće je kao kapelanija odvojena od župe Velika (Plehan) 1784, a samostalnom župom proglašena 1804. godine. Ona je dulje vremena obuhvaćala velik teritorij na kojem su se odvajanjem formirale župe Bosanski Brod (s Novim Selom, Sijekovcem, Kolibama) i Bijelo Brdo.


U 17. st. područje koraćke župe potpadalo je pod župu Dubočac, koja je koncem tog stoljeća, u vrijeme Bečkog rata, iščezla zbog iseljavanja katoličkog pučanstva u krajeve preko Save. Tijekom 18. st. broj se katolika u ovom kraju povećava i oni se tada nalaze u pastoralnoj nadležnosti župe Velika (Plehan). Godine 1776. spominje se fratarska kućica u kojoj je župnik iz Velike odsjedao prilikom svojih pastoralnih posjeta.

Sve do dvadesetih godina dvadesetog stoljeća umjesto župne crkve u Koraću je vjernicima na raspolaganju bila skromna drvena kapelica. Gradnja donedavne crkve započela je 1922, i potrajala je dulje vremena, tako da je zvonik dovršen tek 1938. godine. Na zvoniku su bila tri zvona: jedno je nabavljeno između dvaju ratova, a druga dva (135 i 451 kg) 1972. god. Godine 1972. crkva je obnovljena iznutra i izvana, 1975. izmijenjen je krov, a 1987. obnovljen zvonik. U nedavnom ratu crkva je potpuno minirana. God. 2000. sagrađena je u župnom dvorištu kapela koja služi za župna liturgijska slavlja. U pripremi su projekti za obnovu župne crkve.

Temeljita umjetnička obnova crkve izvršena je 1976-85. godine. U crkvi su urađena djela niza istaknutih hrvatskih umjetnika: F. Kršinić (Gospa s djetetom, mramor, v. 87 cm, 1976), Z. Grgić (Sv. Franjo, Sv. Anto, drvo, v. 142 cm, rješenje za klupe i ulazna vrata, 1980, te glavni oltar, 1981), J. Bifel (mozaik: "Učinite sve što vam rekne", 560x460 cm, 1979), Lj. Lah (12 vitraila na biblijske teme, 1980-83), ?. Seder (postaje križnoga puta u mozaiku, zidne slike: Proslava Krista i čovjeka, ca 45 m2, Getsemanski vrt, Posljednja večera i Uskrsli Krist, 1984-85). U zadnjem ratu su sva ova vrijedan djela uništena ili odnesena.

Župna kuća, izgrađena 1895. godine, bila je u upotrebi do 1962. kada je izgrađen novi župni stan. U zadnjem ratu teško je oštećena. Obnovljena je u periodu od 2000.-2003. godine.

Godine 1969. izgrađena je vjeronaučna dvorana koja je također uništena u zadnjem ratu i obnovljena poslije rata.

Broj se vjernika u koraćkoj župi tijekom vremena kretao ovako: 1813. god. župa ima 1.483 katolika, 1877: 938, te 1935. godine 1.926 katolika. Župa je u međuvremenu razdiobama teritorijalno znatno umanjena. Godine 1858. franjevci su u Koraću osnovali pučku školu, o čijem pak radu nemamo mnogo podataka.

Župa Koraće imala je 1991. godine 2.332 katolika (1974: 2.110). Svi župljani su u zadnjem ratu protjerani. Mali broj ih se nakon rata vratio tako da danas župa broji 80 vjernika. Župu tvore naselja Koraće i Novi Lužani.

U Novim Lužanima nalazi se podružna crkva (Sv. Ante Padovanskog, 12x6 m), koja je izgrađena 1972. godine. U župi postoji pet kapelica, od kojih je jedna grobljanska. Crkva sv. Ante kao i svih pet kapelica teško su stradale u zadnjem ratu.

Preuzeto s Bosnasrebrena