Mišo Perak
Typography

Svi mi koji ne živimo u svojim kućama u Republici Srpskoj, a redovno plaćamo električnu energiju znamo je da je to moguće jedino uplatom unaprijed što je veliki broj nas do sada to i činio. Međutim od 1. travnja 2021. godine snabdijevanje električnom energijom za sve kupce u Republici Srpskoj vrši poduzeće“Elektroprivrede Republike Srpske”, koje je od travnja mjeseca poslalo potrošačima i prve račune, koji se dosta razlikuju od dosadašnjeg formata.Riječ je, kako navode, o analitičkom pristupu, pa je pored utroška struje, precizirano i koliko točno iznose naknade za mrežarinu i za obnovljive izvore energije.
Sada račune za potrošenu struju građani plaćaju na drugi bankovni račun to jest poduzeću “Elektroprivrede Republike Srpske”, a ne kao do sada Elektrokrajini, koji je naveden na dostavljenom računu o potrošnji, a rok za plaćanje je do 25. u mjesecu.

– Novi obrazac računa za električnu energiju smo napravili kako bi sve bilo transparentno, da krajnji potrošač zna što točno plaća i kome. Na računu imate struju koju ste potrošili, mrežarinu koju plaćate operatoru distributivnog sistema i naknade za obnovljive izvore energije – precizirali su iz ERS.

elektroprivreda

Još jednom pojašnjavaju da se promijenila suština u funkcioniranju elektroprivrednog sistema, ali da obračun i cijena struje ostaju isti za krajnjeg potrošača.

– ERS je, prema novom Zakonu o električnoj energiji i obavezama koje ima prema Energetskoj zajednici, morala da izvrši reformu elektroenergetskog sektora, a to podrazumijeva odvajanje snabdjevača od distributera. Novim zakonom je predviđeno da distributivna djelatnost bude organizirana u operatoru distributivnog sistema (ODS). Dosadašnje distribucije od 1. travnja funkcionira kao reorganizirana jedinica i više nemaju mogućnost da fakturiraju struju građanima. Oni su tu da prenesu električnu energiju od proizvodnog poduzeća do krajnjeg kupca. ERS obračunava potrošenu struju i šalje račun kupcu – precizirali su iz Elektroprivrede RS.
Naglašavaju da je tržište sada i praktično otvoreno, te bilo koji ponuđač električne energije može da dođe i kaže svoju cijenu, a potrošač može da bira između njega ili ERS.

DUG

Potrošači su dužni izmiriti troškove utrošene elektro energije poduzeću „Elektrokrajine“ a koji imaju neizmirene obaveze prema ovom poduzeću dostavit će im se njihove financijske kartice s kamatnim računom i obavještenje o načinima izmirenja duga.

– Ako dužnici ne izmire obaveze potrošene elektro energije, bit ćemo prinuđeni da pokrenemo sudski postupak za naplatu potraživanja, što će iziskivati dodatne troškove postupka, koji u cijelosti padaju na teret kupca – poručili su iz “Elektrokrajine” dosadašnjeg snabdjevača elektro energije!

PRETPLATA

Ono što nas potrošače najviše zanima je što će biti s novcem od pretplate ako smo je imali, a u suštini svi smo je imali i ona se više ne vidi na računima novog elektro operatera poduzeća Elektroprivrede Republike Srpske.

Međutim naš novac je ostao ali tamo negdje u pozadini. Stoga smo dužni otići u lokalunu Elektrodistibuciju, u Brod, Derventu, Doboj, Modriču, Šamac i ostale općine u RS-u te predati zahtjev za povrat i prenošenje novca iz starog u novog snabdjevača električnom energijom.

Najvažnije je to što popunjavanje ovog obrasca za vas može uraditi i netko drugi tko se brine o vašoj nekretnini uz dostavu vašeg broja osobne iskaznice i popunjavanju samog obrasca u vaše ime.

Za GIP piše Mišo Perak