Odžak
Typography

Turistička zajednica Županije Posavske u Odžaku je bila domaćin USAID Turizam u BiH koji su pokrenuli inovativni model u turizmu pod imenom Hub and Spokes. Okupili su se predstavnici turističke oblasti općina Odžak i Domaljevac Šamac i Grada Orašja, kao i županijske uprave. Direktor Turističke zajednice Županije Posavske Ivo Filipović pozdravio je nazočne i izrazio očekivanje da novi model u turističkoj oblasti zaživi i na području Županije Posavske.

usaid odzak

Model Hub and Spokes već je predstavljen na brojnim lokacijama u BiH. Cilj im je unaprijediti turističke potencijale i turistički marketing posavskoga područja, te da razvojem i implementacijom navedenog modela jačaju i šire pozitivne efekte turizma i na području Županije Posavke kako bi turistički potencijali imali određene benefite, rečeno je tijekom predstavljanja modela u Odžaku.usaid odzak1

Sudionici sastanka su tijekom rada fokus grupa prezentirali ponude iz svoje oblast i mogućnosti kreiranja turističke ponude kroz inovativni model koji podrazumijeva, uz ostalo, promoviranje i putem digitalnih i društvenih kanala, suradnju s međunarodnim turističkim organizacijama i brojne druge mogućnosti.usaid odzak2

Preuzeto sa: Službene stranice ŽP