Orašje
Typography

Drugi svjetski rat neiscrpna je tema za brojne istraživače s obzirom na njegovu raširenost i utjecaj na gotovo sve životne tokove.

Svjedoci tog vremena danas su u poznim godinama, prisjećaju se nekih događaja jasnije, a nekih u magli; usmena predaja čuva pamćenje na neke događaje što se prenose s koljena na koljeno. Tako su nastale brojne priče koje se prepričavaju i kojima, uobičajeno, svatko nadoda nešto svoje. U tom smislu, iznijeti priču o tom vremenu neovisno i nepristrano pozivajući se na povijesne izvore postaje iznimno težak zadatak, a čega se hitro dohvatio Marko Matolić u želji da objektivno iznese zbivanja u Orašju i okolici tijekom Drugog svjetskog rata.

U svojoj knjizi „Orašje i okolica u Drugom svjetskom ratu (1941-1945)“, on iznosi niz događaja kronološkim redom, od 1941. do 1945. godine, sve važno što je uspio prikupiti iz raznih izvora, a tiče se teme djela, prepuštajući analize uzroka i posljedica tih događaja samom čitatelju na razmatranje. Takav objektivan pristup daje na raspolaganju informacije o kojima sam čitatelj mora razmisliti, shvatiti njihov kontekst te pokušati vlastitom analizom doći do svojevrsnih zaključaka. Drugim riječima, Marko navodi kako je bilo, a na samom čitatelju je da prosudi o tome bez autorove sugestije ili navođenja na njegovo mišljenje.

To kompleksno razdoblje ljudske povijesti, pa tako i povijesti Orašja s njegovom okolicom, okarakterizirano je sukobima, metežom, kaosom i svojevrsnim ludilom koje je tjeralo ljude da čine nerazumne stvari nanoseći drugima nepravde i nevolje, neovisno je li riječ o ustašama, četnicima, partizanima, lokalnim banditima ili drugim kojekakvim skupina što su se znale udruživati u nekom svom zajedničkom interesu. U današnjem vremenu vrlo je lako razumjeti kako svjetsko ludilo postaje lokalno, i obrnuto, ili kako jedno ludilo potiče drugo. U vremenima ludila običnom čovjeku je da iznađe rješenja i pokuša zadržati bar malo razuma dok karavana ne prođe. A ludilo donosi haranja, ubijanja, pljačke, otimanja, silovanja, kotač smrti i stradanja neumitno se vrti i nitko ne zna hoće li ga i kad će ga zahvatiti. A valja preživjeti. Tako, oni koji su to ludilo preživjeli imaju što o njemu pričati do kraja života.

Čitajući knjigu kroz kronologiju događaja, vrlo je jasno da se do zadnjeg trenutka nije dalo naslutiti kako će se okončati ta zapetljana mreža odnosa i kako će se sve završiti. Tek u zadnjim mjesecima rata stvari poprimaju nedvosmislenu jasnoću i zbunjenost onih čija sudbina postaje neodređena, jer mogli su se pridruži pobjedniku ili odupirati do posljednjeg trenutka.
I tako autor pokreće pripovijest kronološki, usredotočujući se na ovaj posavski kraj i bitne događaje u tim vremenima koje su utjecale na život i stanovništvo Orašja i njegove okolice. Autor započinje s prvom godinom rata i godinu po godinu izvještava nas o zbivanjima sve do njegovog kraja. Svaka ratna godina u knjizi je cjelina za sebe.

1941. godina.
Drugi svjetski rat u bivšoj Jugoslaviji započinje 1941. godine. Jugoslavenske snage uzalud pokušavaju održati staro stanje stvari i dolazi do raspada. Proglašava se Nezavisna Država Hrvatska (NDH) koja preuzima vlast i počinje provoditi svoju politiku. Stvara se nova civilna i vojna uprava, započinju progoni Srba, Jevreja, Roma, komunista i drugih koji su se protivili novoj vlasti, organizira se društveni i gospodarski život na jedan sasvim novi način. Istodobno se počinje stvarati pokret otpora, ali koji u početku nije imao značajnog utjecaja. Cjelokupni posavski prostor, pa tako i Orašje s okolicom, nije bio sklon partizanima zbog jakog utjecaja katoličke i pravoslavne crkve na stanovništvo, pa se ovdje prvenstveno odvija sukob između ustaša i četnika.

1942. godina.
S ratom već sljedeće godine dolazi nova pošast – poplave. One su u 1942. godini praktički ratna zbivanja bacile u drugi plan, jer su se dugo zadržale i donijele mnogo štete usjevima, a tijekom ljeta suše su dodatno otežale okolnosti tako da su glavni poljoprivredni proizvodi podbacili. Autor prenosi i vrlo zanimljivu informaciju o tome kako se proslava godišnjice osnutka NDH slavila u toliškoj crkvi, koja je bila na uzvišenju i nepoplavljena. Budući da su okolna sela bila duboko u vodi, slavljenici su se dovozili čamcima do crkve. U 1942. godini, borba se, dakle, nije vodila samo na bojišnicama nego i za hranu. Zbog propale ljetine, po nju se moralo u Slavoniju i na svaki način trebalo je osigurati da se godina preživi.

1943. godina.
Treću godinu rata karakterizira pojava partizana i komunista u posavskom kraju. Učestali su bili upadi četnika; četnici i partizani su pokatkad surađivali, a dio četnika promijenio je stranu. U rujnu su partizanske snage stigle i do Orašja, ali su ovaj kraj ubrzo i napustile. Godina je bila vrlo dramatična, sukobi su se rasplamsavali na svim stranama, bande su harale i uznemiravale stanovništvo, ljudski život bio je jeftin, a zanimljiv je događaj uhićenje i bijeg Marka Tomušića Škice, koji će kasnije preuzeti zapovjedništvo nad dijelom ustaških snaga. Krajem godine vode se borbe za Bosanski Šamac, kojeg su na kraju partizani uspjeli zaposjesti, i koje su donijele niz žrtava na svim stranama. Autor iznosi zanimljivu priču o Miki Živkoviću, koji se uspio spasiti od šamačkog pokolja, i njegovom dvojniku za kojeg su mislili da je on i gotovo ga sahranili pod njegovim imenom.

1944. godina.
Četvrta ratna godina oslanja se na treću: nastavljaju se haranja razbojnika, rasplamsavaju se sukobi, pristižu i partizani sa svojim upadima i ratna jednadžba postaje još kompliciranija. Narod je nekako uspio stati na kraj razbojnicima tako što se samoorganizirao. U 1944. godini dolazi do češćih upada partizana koji od ljudi otimaju oružje, odjeću i hranu. Napadaju i četnici i ustaše. Borbe se vode na sve strane. Pred kraj 1944. godine, partizanske snage sve više jačaju, redovi ustaša i četnika sve su slabiji i sve češće u bezizlaznoj situaciji. Crkveni odbor Crkve u Obudovcu šalje dopis Samostanu u Tolisi u kojem kudi međusobno ubijanje kršćana jer se tako jača zajedničkog neprijatelja – bezbožnu komunističku neman koja guta sve pred sobom. Ustaše i četnici uviđaju nužnost suradnje, ali nova opasnost je još jedna poplava koja prijeti da će napraviti mnoge štete.

1945. godina.
Rat se zahuktava, partizanskim jedinicama se sve više priključuju bivši pripadnici njima neprijateljskih strana pa je tako bilo nužno preustrojiti jedinica. Preustrojavaju se i hrvatske snage, tako da se sve ustaške, domobranske i zelenokadrovske jedinice ujedinjuju pod zajedničkim zapovjedništvom. Početkom 1945. godine kulminira ustaško-četnički sukob. U nastavku, snage NDH imaju sve više problema s ustrojstvom. Dolazi do sukoba lokalnih ustaša i oraškog zelenog kadra. Partizani su sve jači, hrvatske obrambene snage sve slabije. Do 10. travnja 1945. godine partizani u potpunosti zauzimaju Orašje i njegovu okolicu. Ulazak partizana povlačio je i njihov obračun s „domaćim izdajnicima“, kako su nazivali one koji se nisu odazvali u njihove redove.

Slijedi uspostavljanje nove Jugoslavije i život poslijeratnog doba.
Na kraju knjige autor u posebnom poglavlju, „Društveni život za vrijeme rata“, daje osvrt na kulturne i društvene događaje kojih u ovom razdoblju nije izostajalo. Ti su događaji, naravno, bili ograničeni s obzirom na ratne prilike, ali nisu u potpunosti zapostavljeni. Prakticirao se sport, aktivno je bilo kazalište, poneka se knjiga napisala, odvijali su se vašari i drugo.

Knjiga „Orašje i okolica u Drugom svjetskom ratu (1941-1945)“ daje odličan kronološki pregled zbivanja u rodnom zavičaju autora, ističući i one važne događaje koji su trajno ostali u sjećanjima ljudi ovoga kraja. O svemu što se događalo u Drugom svjetskom ratu i što je posljedica tih događaja može se beskrajno raspravljati, a svaka rasprava dat će neki rezultat, pristran ili nepristran. Materijal kojeg je autor prikupio u ovoj knjizi, moglo bi se reći, materijal je za dubinsko studiranje. Ova knjiga je tek temelj na kojem se može izgraditi cjelovita i jasnija slika zbivanja u tom vremenu. A samo cjelovita slika, oslobođena pristranih i nejasnih obrisa, može dati pravi odgovor i potaknuti na čvrste nedvosmislene zaključke.

U ovo djelo uloženo je mnogo truda i godine rada, što se ne zaključuje samo iz vješto obrađene materije nego i iz popisa literature na kraju knjige koji je vrlo obiman. Za svaku pohvalu je da se netko dohvatio ovako velikog posla, sačuvao od zaborava sve ono što je važno za lokalnu zajednicu i njezino poimanje današnjice, te otvorio vrata proučavanjima ovakve vrste na ovim prostorima. Jer o ovome treba početi razgovarati glasno, kako bi se bolje razumjela današnjica i smjerovi koji se otvaraju prema budućnosti.

Ono što ovo djelo čini bogatijim su i osobna svjedočanstva koja pomažu u sagledavanju stvarnosti iz kuta malog čovjeka, neupućenog u uzroke sukoba u koje je uvučen. On sagledava što se zbiva, razmišlja o utjecaju tih zbivanja na njegov život nastojeći sačuvati život, ako se to može, iako u nekim situacijama nije imun na sveprisutno podgrijavanje krvi. Proključala krv je put prema ludilu koje se ne može razumno objasniti, a upravo u tom ludilu, u tom pobuđenom stanju, čovjek je spreman učiniti razna nedjela u ime svojevrsnih ideja i „viših ciljeva“, iako ih vjerojatno ni sam u potpunosti ne razumije.

Ipak, to stanje ne može trajati dugo, inače bi svijet progutao sam sebe, a kad ludilo splasne i čovjek se vrati u razumno stanje tek tad može sagledati posljedice ideja za koje se borio. Tako bi svako ratno iskustvo trebalo potaknuti ljude da grade budućnost bez ratova. Što se bolje predoči stvarnost rata, poticaj na takvo razmišljanje trebao bi biti tim jači. I zaista iz Drugog svjetskog rata čovjek može naučiti dosta, a autor ovom knjigom daje mogućnost ljudima svog zavičaja da uče iz svojih iskustava.

Zlatko Grgić

Zainteresirani knjigu mogu nabaviti putem e-maila: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ili putem facebook profila: https://www.facebook.com/grigorij.pecorin