Posavina
Typography


Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti nagradilo je i ove godine najbolje učenike osnovnih i srednjih škola u Federaciji BiH. Program nagrađivanja, realiziran je u suradnji sa županijskim ministarstvima obrazovanja, koja su bila zadužena da nominiraju najbolje učenike osnovnih i srednjih škola sa područja svojih županija. Jednokratnom novčanom nagradom podržano je 26 osnovaca i 27 srednjoškolaca iz svih deset županija u Federaciji BiH.

diplome

Za najbolje učenike osnovnih škola u ŽP proglašeni su Darijo Knežević (OŠ A. G. Matoša u Vidovicama), Katarina Živković (OŠ fra Ilije Starčevića Tolisa) i Iva Pejić (OŠ Stjepana Radića u Boku). Najbolji učenici srednjih škola su: Ivan Vučković (ŠC fra Martina Nedića u Orašju), Ivana Ribičić (SŠ Pere Zečevića u Odžaku) i Marina Benković (Srednja Strukovna škola u Orašju).

Novčana nagrada za učenike osnovnih škola iznosi po 650 KM, a za srednjoškolce po 750 KM. Učenicima su dodijeljene i diplome za postignute rezultate u nastavnim i izvannastavnim aktivnostima u školskoj 2019./20. godini.

Školama koje pohađaju nagrađeni učenici dodijeljena su priznanja za prepoznavanje, poticanje i usmjeravanje talentiranih učenika i to za 25 osnovnih i 27 srednjih škola.

Preuzeto s radio orašje