Stihovi
Typography

Još jedna iz niza pjesama našeg suradnika Ilije "Iće" Kovačević. Ilijini stihovi su iz duše pisani o Bosanskoj Posavini, njenim krajolicima, marljivim ljudima i njihovoj ljubavi. Pjesme su pisane za duše onih koji vole i cijene Posavinu kao i žitelje koji u njoj žive.

ilija 500

DVIJE BURME

I sad burme u izlogu stoje,
u ljubavi kad smo bili nas dvoje.
Dvije burme čisto suho zlato,
roditelji tvoji nisu bili za to!

Da smo sretni oni nisu znali,
siromahu tebe nisu dali!
Oni traže dobre i bogate,
al nijedan od njih, nije bio za te!

Evo prođe i godina peta,
nema svadbe, još nemaju zeta!
A da nisu, ljubav nam branili,
i unuke do sad bi dobili!

Od kada je, i Boga i svijeta,
ne staj na put, rođenoga dijeta!
Biti bogat, pravilo ne važi,
svatko sebi ljubav svoju traži!

Stihovi: Ilija Kovačević