Domaljevac
Typography

Iz tiska je izašla knjiga Željka Josić „Izvršna vlast u sistemu lokalne samouprave Bosne i Hercegovine tijekom postsocijalističke tranzicije“ člana Gornjeg doma Parlamenta FBiH i narodnog zastupnika u Skupštini Županije Posavske koja predstavlja sveobuhvatnu politološku studiju uloge i pozicije izvršne vlasti u jedinicama lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini.

Strukturu knjige čine dva osnovna dijela, sa odgovarajućim podcjelinama, u kojima autor sistematično i koncizno elaborira pravno-političke aspekte razvitka lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini. Korištenjem relevantne naučne literature izvedena je geneza razvoja lokalne samouprave kao pravno-političke i demokratske institucije u Bosni i Hercegovini, od vremena socijalističkog državnog i društvenog uređenja, uvođenja političkog pluralizma 1990. godine i postsocijalističke demokratske tranzicije u postdejtonskoj Bosni i Hercegovini.zeljko josic

U analizi historijskog razvoja lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini autor se posebno fokusira na promjene zakonske pozicije i uloge nositelja izvršne vlasti u jedinicama lokalne samouprave, općinskih načelnika i gradonačelnika. Kritički problematizira zakonsku poziciju lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini, zagovara njezinu evropeizaciju na načelima Evropske povelje o lokalnoj samoupravi i iskustvima država koje su prošle proces tranzicije i integracije u Evropsku uniju. Ukazuje na nedostatke u institucionalnoj organizaciji vršenja lokalne vlasti, ali i naglašava pozitivne aspekte demokratizacije lokalne samouprave i legitimacije lokalnih vlasti provedenim reformama, posebno uvođenjem neposrednog izbora općinskih načelnika/gradonačelnika 2004. godine u Bosni i Hercegovini.

Komparativnom analizom institucionaliziranja lokalne izvršne vlasti u zemljama bivše Jugoslavije autor dolazi do relevantnih spoznaja o ciljevima i dometima izvedene reforme lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini, sa ciljem postavljanja konceptualno drugačijeg odnosa između građana kao korisnika usluga i lokalne samouprave kao pravno-političke i sistemske institucije.

zeljko josic1

Autor knjige Željko Josić

Knjiga Izvršna vlast u sistemu lokalne samouprave Bosne i Hercegovine tijekom postsocijalističke tranzicije autora Željka Josića prema svom sadržajnom konceptu predstavlja originalnu politološku studiju institucionalnog razvoja, organizacije i reforme lokalne samouprave u postdejtonskom političkom razvoju Bosne i Hercegovine. Knjiga može biti od velike koristi široj naučnoj i stručnoj javnosti, studentima društvenih nauka, kao i vladinim i nevladinim organizacijama koje se bave reformom lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini u integracijskom procesu u EU.

Sarajevo, 27.12.2017. godine

prof. dr. Elmir Sadiković