Europa
Typography

U Švicarskom gradu Badenu je 14. ožujka 2018., održana tribina na temu zdravstvenog osiguranja umirovljenika – povratnika u Republiku Hrvatsku. Tribinu je, u suradnji s Generalnim konzulatom Republike Hrvatske u Zürichu organizirao „Hrvatski kulturni klub“.

O aktualnoj temi govorili su: gđa Sandra Orešić, voditeljica Službe za međunarodnu suradnju u Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, dr. med. Pave Medved, voditelj medicinskog managementa za rizike i kontrolu kod zdravstvenog osiguranja u Švicarskoj te gđa Jelena Biljan, konzul III iz Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Zürichu, a tribinu je vodio dr. med. Juraj Foglar.

Nakon što je Švicarska Konfederacija ratifikacijom Protokola III priznala Republiku Hrvatsku kao članicu EU, 1. siječnja 2017. Sporazum o slobodi kretanja osoba između EU i Švicarske Konfederacije proširio se i na hrvatske državljane. Time su se prava iz zdravstvenog osiguranja hrvatskih državljana u Švicarskoj izjednačila s postupkom koji se primjenjuje u odnosima s drugim državama članicama EU. Za umirovljenike to znači da osobe koje su korisnici samo švicarske mirovine, podliježu zakonskoj obvezi zdravstvenog osiguranja u Švicarskoj, dok zdravstvenu zaštitu, po nastanjenju, odnosno povratku u Republiku Hrvatsku koriste kao i osobe koje su osigurane pri HZZO-u.baden tribina1 900

O čemu se, naime radi? Neke su države članice EU sa Švicarskom potpisale dodatan sporazum prema kojem njihovi državljani pri odlasku iz Švicarske imaju pravo odabrati da li žele zdravstveno osiguranje imati u Švicarskoj ili u zemlji u koju odlaze. Hrvatska taj dodatan sporazum nije potpisala i zbog toga korisnici švicarske mirovine s prebivalištem u Republici Hrvatskoj podliježu zakonskoj obvezi zdravstvenog osiguranja u Švicarskoj.

Takvi su umirovljenici, prije 1.1.2017. godine, sukladno Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju bili obvezni osobno plaćati doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje. No, situacija se nakon spomenutog datuma promijenila te se stupanjem na snagu Protokola u odnosima između Republike Hrvatske i Švicarske Konfederacije primjenjuju uredbe EU o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti koje zamjenjuju Ugovor o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Švicarske Konfederacije koji je bio na snazi od 1. siječnja 1998.

Općenito, propisima EU o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti predviđeno je da korisnik mirovine koji ima prebivalište na području države EU u kojoj ne ostvaruje pravo na mirovinu, punu zdravstvenu zaštitu koristi sukladno propisima te države, kao da je njen osiguranik, a na teret države članice iz koje prima mirovinu. Ako prima mirovinu iz samo jedne države članice, trošak snosi nadležna ustanova te države članice, a ako prima mirovinu iz više država članica, trošak snosi nadležna ustanova države članice gdje je ostvario najdulji radni staž. Drugim riječima, u slučaju da osoba prima mirovinu iz više država, biti će obvezna zdravstveno se osigurati u onoj državi u kojoj ima najduži staž. Troškove liječenja preuzima HZZO te ih obračunava sa inozemnim osiguravateljem, a pacijent ima pravo na sve medicinske usluge i ista prava kao i osobe koje su osigurane u Republici Hrvatskoj.baden tribina 900

U nastavku donosimo informacije o koracima koje je potrebno poduzeti te odgovore na najjčešća pitanja:

Svi umirovljenici, koji primaju samo švicarsku mirovinu, od 1. siječnja 2017. godine i namjeravaju se trajno nastaniti u Republici Hrvatskoj (neovisno o tome čiji su državljani), trebaju:

svoje zdravstveno osiguranje u Švicarskoj pravovremeno informirati o svojoj namjeri preseljenja u Hrvatsku. U slučaju da dosadašnji osiguravatelj ne nudi zdravstveno osiguranje za osobe koje napuštaju Švicarsku, potrebno je potražiti drugog osiguravatelja (popis: https://www.kvg.org/stream/de/download—0–0–0–1226.pdf )
po zaključenju osiguranja, osiguravatelj izdaje obrazac E121 ili potvrdu S1
tu potvrdu predati u zdravstveno osiguranje u mjestu prebivališta u Hrvatskoj

Kako koristim zdravstvenu zaštitu u Republici Hrvatsoj?

Korisnik mirovine:

dobiva zdravstvenu iskaznicu
izabire liječnika primarne zdravstvene zaštite
koristi sva prava kao i osigurane osobe u Hrvatskoj, a na teret švicarskog osiguranja (troškove sa švicarskim osiguravateljem obračunava HZZO)
može sklopiti policu dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja

Način i uvjeti korištenja zdravstvene zaštite isti su kao i za druge osigurane osobe HZZO-a. Također, po odobrenju švicarskog osiguranja moguće je i upućivanje na liječenje u treću državu.

Mogu li se zdravstveno osigurati u Republici Hrvatskoj?

Da, ako primate mirovinu i iz Republike Hrvatske, neovisno o iznosu mirovine i minulom radnom stažu. Tada ste obavezni zdravstveno se osigurati u Republici Hrvatskoj.

Primam mirovinu iz Austrije, Švicarske i Hrvatske. Gdje se moram zdravstveno osigurati?

Ako primate mirovinu iz više država, obvezni ste zdravstveno se osigurati u onoj državi u kojoj imate najduži staž. Troškove liječenja preuzima HZZO te ih obračunava sa inozemnim osiguravateljem, a vi imate pravo na sve medicinske usluge i ista prava kao i osobe koje su osigurane u Republici Hrvatskoj.

Dodatne informacije dostupne su na mrežnim stranicama:

Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje: http://www.hzzo.hr/

Gemeinsame Einrichtung KVG: https://www.kvg.org/

Također, Generalni konzulat Republike Hrvatske stoji na raspolaganju za upite i dodatna pojašnjenja: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; tel: 044-386-67-50

U slijedećim člancima pročitajte više o Europskoj kartici zdravstvenog osiguranja i Sustavu zdravstvenog osiguranja u Republici Hrvatskoj

Jelena Biljan, Generalni konzulat Republike Hrvatske u Zürichu

Foto: Vesna Polić / LIBRA