Domaljevac
Typography

Inicijativni odbor Svjetskog kongresa Općine Domaljevac Šamac i Dijaspore započeo je pripreme za iduća događanja koja će nastaviti njegovati tradiciju tog kongresa te je dao potporu novinaru Peji Gašparević da nastavi aktivnosti medijske promocije tog događaja i pregovaranja s Općinom i drugim mjerodavnim institucijama.

Inicijativni odbor je ocijenio uspješnim održavanje prvog Kongresa Općine Domaljevac-Šamac i dijaspore 23, srpnja 2019. godine jer je taj događaj pobudio veliko zanimanje javnosti kako u Zavičaju tako i u Dijaspori te veliki interes medija koji je pratio ovaj događaj. Članovi Inicijativnog odbora dobivaju brojne poticaje i ohrabrenja od ljudi u Zavičaju i Dijaspori da se i ubuduće nastavi organiziranje ovakvih i sličnih događaja koji će učvršćivati veze između Zavičaja i Dijaspore.

pejo tv mreza 1024

Želimo izvjesiti javnost kako ćemo se u svojim aktivnostima zauzimati za stvaranje pozitivnijeg ozračja na području Općine Domaljevac i unaprjeđivanje međusobnog uvažavanja i poštivanja. U našem aktivizmu također ćemo se zauzimati za političku kulturu i kulturu dijaloga kojom ćemo naš Zavičaj nastojati afirmirati kao kultiviranu sredinu. Distanciramo se od onih koji nekorektnošću, nepromišljenošću, klevetanjem i uvredama zameću svađe i nesporazume među ljudima i stvaraju loš imidž o našem rodnom Zavičaju.

Mi želimo dati doprinos porastu civilizirane dimenzije na području Općine Domaljevac-Šamac i razvoju pozitivnijih trendova - demografskih, gospodarskih, političkih i kulturoloških na području naše Općine. Mi smo zainteresirani raditi za nadstranačko opće dobro našeg Zavičaja i u tom smislu cijenit ćemo svakog pojedinačno i sve skupa koji će nam se na razne načine pridruživati u ovim nastojanjima.

ČLANOVI INICIJATIVNOG ODBORA:

Mladen Madžarević (Kanada)
Ivo Piljić (Kanada)
Marijan Ćošković (Švicarska)
Pejo Gašparević (Novinar-Hrvatska)
Mato Topić -Zec (Poduzetnik -Njemačka )
Marko Lukić (Poduzetnik -Hrvatska)
Pejo Gašparević (Poduzetnik- Austrija).

Uredništvo Posavina.org portala
13. 09. 2019.

VAŠ NOVI DOM
VAŠ NOVI DOM
Sve informacije na mobitel:+387-63-389 128
Stan u urbanoj Vili
Sve informacije na mobitel:+387-63-389 128
Stan u urbanoj Vili
Sve informacije na mobitel:+387-63-389 128
VAŠ NOVI DOM
Sve informacije na mobitel:+387-63-389 128
Novosagrađeni objekt Odžak
Sve informacije na mobitel:+387-63-389 128