B i H
Typography

peticija osobe sa invalidetomU više gradova u Federaciji BiH 07. i 09. aprila/travnja biće održano ulično potpisivanje peticije čij je cilj prikupiti što veći broj potpisa građana, koji na ovaj način mogu podržati osobe s invaliditetom kako bi se izjednačila njihova prava i mogućnosti.

Kampanja prikupljanja potpisa podrške građana počela je i putem interneta, na linku Onlinepeticija.com (ključne riječi: Peticija za podršku osobama s invaliditetom), a za kratko vrijeme peticiju je potpisalo preko 800 građana.

Link Online peticije:
http://www.onlinepeticija.com/peticija_za_podrku_osobama_s_invaliditetom

Šta osobe s invaliditetom traže peticijom?
Osobe sa invaliditetom u Federaciji BiH traže da se poštuju minimalno četiri osnovna prava:

  • Pravo na inkluzivno obrazovanje;
  • Pravo na zapošljavanje; 
  • Uklanjanje svih barijera koje onemogućavaju ili otežavaju uključivanje osoba s invaliditetom u društvene tokove; 
  • Pravo na socijalnu sigurnost i dostojanstven život u lokalnoj zajednici.

Osobe s invaliditetom izražavaju nadu da će Akcione planove za implementaciju Strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom usvojiti sve nadležne institucije vlasti na lokalnim razinama u Federaciji BiH, kao vlastite smjernice za izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom. 

Takođe, udruženja izražavaju nadu da će s lokalnim vlastima, partnerskim odnosom, uspjeti da poboljšaju položaj osoba s invaliditetom.

O Strategiji za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom

Podsjećamo, Federacija BiH je u okviru svojih ustavnih nadležnosti pripremila Strategiju i Akcioni plan za izjednačavanje mogućnosti osoba sa invaliditetom za period 2011. do 2015. godine. Strategiju je usvojo Parlament Federacije BiH 2011. godine, ali se ona ne provodi.

BiH je ratificirala Konvenciju UN o pravima osoba sa invaliditetom, čiji je cilj stvaranje jednakih mogućnosti za osobe s invaliditetom i usklađivanje nacionalnih zakonodavstva sa europskim i svjetskim standardima u oblasti invalidnosti.

Međutim, jedan od glavnih uzroka teškog položaja osoba je podijeljena nadležnost u mnogim oblastima između različitih razina vlasti u Federaciji BiH, a pri tome ne postoji odgovarajuća komunikacija i suradnja između zakonodavstva Federacije BiH i zakonodavstva u kantonima/županijama.

Peticija će u toku ove godine biti dostavljena lokalnim, kantonalnim/županijskim Vadama u Federaciji BiH i općinskim vlastima koje do sada nisu usvojile Akcione planove za implementaciju Strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom.

Kampanju podržava Ministarstvo rada i socijalne politike Federacije BiH i Koalicije udruženja osoba s invaliditetom iz Federacije BiH.

Nadamo se da ćete ispratiti ovaj događaj u vašem cijenjenom mediju i na taj način podržati ostvarivanje prava osoba sa invaliditetom.

U nastavku su kontakti udruženja po gradovima i rapored termina održavanja peticija na ulicama.


Raspored održavanja uličnih peticija 07. aprila 2015. godine, od 12-14.00 sati:

Goražde
Koalicija udruženja osoba s invaliditetom Bosansko-podrinjskog kantona.
Kontakt: Mirsada Čulov: 038 227 493; 061 226 936

Sarajevo
Koalicija udruženja osoba s invaliditetom Kantona Sarajevo
Kontakt: Fikret Zuko, 061135 023

Tuzla
Koalicija udruženja osoba s invaliditetom Tuzlanskog Kantona
Kontakt: Suvad Zahirović: 061 185 398; 035 251 245;035 251 476

Livno
Koalicija udruženja osoba s invaliditetom Kanton 10,
Kontakt: Šemsija- Đeraldini: 034 201 317; 063 449 328

Bugojno
Koalicija udruženja osoba s invaliditetom Srednjebosanskog kantona
Kontakt: Biserka Božić,: 062 103-600; 030 254-084

Potpisivanje peticije 09. aprila od 10-12.00 sati

Odžak
Koalicija udruženja osoba s invaliditetom Posavskog kantona
Kontakt: Ivanka Šimić: 063 360 321 i Zvonko Baotić: 063 385 451.

Bihać
Koalicija udruženja osoba s invaliditetom Unsko-sanskog Kantona
Kontakt: Jusmir Alibabić 037 226 034; 061 860 600.

Mostar
Udruženje mladih sa posebnim potrebama “ Ružičnjak”
Kontakt: Jasna Rebac, 036 556 581, 061 198-183.