Odžak
Typography

dodjela priznaja odzakNa temelju članka 25. stavak 18. Statuta općine Odžak (“Službeni glasnik općine Odžak” br. 2/09), Odluke o općinskim priznanjima br. 01-01-6/03 (“Služeni glasnik općine Odžak” br. 1/03) i Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim priznanjima br. 01-01-117/05 (“Službeni glasnik općine Odžak” br. 1/05), Općinsko vijeće općine Odžak na II radnoj sjednici održanoj dana 04.02.2013. donosi:

O D L U K U o dodjeli općinskih priznanja

Članak 1.

Dodjeljuje se: priznanje općine Odžak “POVELJA”

1. METALAC d.o.o. Odžak - Vl. Hasibu Bijeliću
za istaknuti doprinos, uloženi rad i sredstva u izgradnji općine Odžak.

Članak 2.

Općinsko priznanje “SPOMEN ZAHVALNICA”  dodjeljuje se tijekom prošle godine preminulim pripadnicima 102. HVO brigade.

1.
pok. Ivanu Mitroviću

2.
pok. Miji Ilaku

3.
pok. Ivi Jeleču

4.
pok. Josipu Božiću

5.
rahm. Amiru Terziću

6.
rahm.Izetu Omerbašiću

7.
rahm. Seadu Fazliću

8. pok. vlč. Ivi Balukčiću dekanu Doborskog dekanata i župniku župe Glavosijeka sv. Ivana Krstitelja Odžak
Za moralne vrijednosti koje služe za primjer suradnje, vjerske i nacionalne tolerancije i demokracije na području općine Odžak.  

9.rahm. Razimu Beširoviću
Za uložen rad i doprinos na osnivanju škole nogometa u Odžaku i razvoju nogometnog sporta na području općine Odžak.

Općinsko priznanje “ZAHVALNICA” dodjelju se:
1. g.dinu: Anti Križanu
Za istaknuti doprinos u obnovi knjižnog fonda gradske knjižnice Centra za kulturu u Odžaku.

2.Udruga "Život" Odžak
Za promicanje etičkih vrijednosti života od začeća do smrti.

3. g.dinu: Jusufu Sejdiću
Za istaknuti doprinos, uloženi rad i sredstva u izgradnji poduzeća "El Plast" i "Strolit" Odžake, te doprinos izgradnji općine Odžak.

4.g.dinu: Iliji Paradžiku:
Za izniman doprinos na promoviranju moralnih vrijednosti, tolerancije i uređenja Mjesne zajednice Prud.

5. g.dinu: Mladenu Staniću- treneru NK "Mladost" Gornja Dubica
Za uložen trud i postignute rezultate u oblasti sporta sa djecom predškolske i školske dobi na području općine Odžak.

6. Udruzi maloljetnih dragovoljaca Domovinskog rata Županije Posavske
- Podružnica Odžak-
Za doprinos u Domovinskom ratu maloljetnih pripadnika u postrojbama HVO 102 brigade

 7.g.dinu: Ramadanu Čočaju- vlasniku pekarnice "Centar" Odžak
Za višegodišnje sponzorstvo sportskih, kulturnih i drugih društvenih događanja, te doprinos razvoju i promociji dobrih međuvjerskih odnosa na prostoru općine Odžak.

Preuzeto s: Opcina Odžak