G. Dubica
Typography

Ministarstvo prometa, veza i zaštite okoliša Županije Posavske ovih dana započelo je realizaciju planskih aktivnosti na rekonstrukciji i sanaciji javnih cesta na cijelom području Županije Posavske. Ovim aktivnostima u posljednje vrijeme ulažu se daleko najznačajnija sredstva u prometnu infrastrukturu, čime se prometovanje svih sudionika u prometu podiže na najvišu razinu do sada.

 

10Sukladno Planu javnih nabava ovog Ministarstva, a po odredbama Zakona o javnim nabavama BiH, provedeni su postupci javnih nabava za odabir izvođača radova i usluga nadzora nad izvođenjem radova. Nakon okončanja postupka i donošenja odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača, ministar prometa, veza i zaštite okoliša Pero Radić zaključio je ugovore o rekonstrukciji i sanaciji regionalnih cesta za Grad Orašje, Općinu Odžak i Općinu Domaljevac-Šamac u iznosu od 1.836.589,00 KM s PDV-om.

11

Sredstva su osigurana u Proračunu Županije Posavske za 2023. godinu, te Kapitalnim transferom Federalnog ministarstva prometa i komunikacija. Istovremeno, zaključeni su ugovori o obavljanju usluga nadzora nad izvođenjem predmetnih radova.

Na ovoj dionici, koja prolazi kroz naseljena mjesta Novi Grad, Osječak i Donju Dubicu, zbog znatnih oštećenja u vidu mrežastih, poprečnih pukotina koje upućuju na loše stanje posteljice predviđeni su radovi na ojačanju završnog sloja asfalta. Na dijelu dionice predviđeno je freziranje asfaltnog sloja zbog velikih oštećenja te presvlačenje kolnika sa svim pripremnim radovima.

12
Dužina dionice je 4.000,00 m a širina 5,00 m.

Ukupna vrijednost ugovorenih radova prema ugovoru koji je dodijeljen firmi „ROADING“ d.o.o. Gračanica je 690.869,79 KM sa PDV-om.13

Izvor HDZ BiH